Chào mừng Bạn đã ghé thăm website của Tôi, Bạn cần hỗ trợ gì hãy liên hệ ngay cho Tôi nhé!
Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng

 

Quyền khiếu nại, khởi kiện của công dân là một quyền cơ bản được pháp luật bảo vệ. Quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Mọi Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng hành vi hành chính, quyết định đó trái pháp luật, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có thể nói rằng, Quyền khiếu nại của công dân là một khái niệm pháp lý thể hiện qua việc công dân có thể tự định đoạt việc đưa kiến nghị, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và đến lượt mình, các cơ quan đó có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại tuân theo một trình tự và thời hạn luật định. Quyền khiếu nại chỉ xuất hiện trong mối liên hệ với quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Sự tham gia của Luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo cho người khiếu nại thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình khiếu nại, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.

Trong thời gian vừa qua luật sư chúng tôi nhận được khá nhiều câu hỏi về yêu cầu được tư vấn và soạn đơn khiếu nại tố cáo tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng của khách hàng các câu hỏi như luật sư có Dịch vụ tư vấn soạn đơn kiện trọn gói Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng ?, dịch vụ tư vấn soạn đơn khởi kiện khiếu nại tố cáo Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng có mức phí như thế nào ?, luật sư có tư vấn soạn đơn thuận tình ly hôn trọn gói Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng ? Tư vấn soạn đơn ly hôn đơn phương Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng trọn gói có mức phí thế nào? Đáp ứng những câu hỏi và nhu cầu thiết yếu của khách hàng luật sư chúng tôi xin cung cấp gói dịch vụ tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng mong được quý khách hàng tin yêu và góp ý để chúng tôi hoàn thiện dịch vụ trong thời gian tiếp theo.

Trình tự, thủ tục khiếu nại Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng được thực hiện như sau:

-Về hình thức và nội dung Đơn khiếu nại Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

Người khiếu nại phải làm đơn gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bằng hình thức nộp đơn qua đường bưu điện hoặc đến nộp trực tiếp tại cơ quan nhà nước Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

-Nội dung đơn khiếu nại phải thể hiện được các nội dung cơ bản như: Ngày, tháng, năm viết đơn; Tên cơ quan nhận đơn; Họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người bị khiếu nại; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan (nếu có); nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến nội dung khiếu nại mà người khiếu nại cho là cần thiết đề chứng minh cho việc khiếu nại của mình là có căn cứ và hợp pháp….

-Trình tự, thủ tục tiếp nhận khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Đơn khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết vụ việc phải thụ lý đơn khiếu nại đồng thời thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về thời điểm và các nội dung khiếu nại được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người khiếu nại biết và hướng dẫn họ nộp đơn đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.

Với đội ngũ luật sư, chuyên gia hiểu biết sâu rộng, kinh nghiệm thực tiễn đa dạng, phong phú được tích lũy từ các hoạt động tư vấn, tranh tụng của mình, chúng tôi cam kết trợ giúp Quý khách hàng trong việc thực hiện thủ tục khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung tư vấn trong quá trình thực hiện thủ tục khiếu nại tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng;

Luật sư tư vấn ly hôn chia tài sản tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư dành quyền nuôi con tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư đơn phương ly hôn nhanh tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Dịch vụ thuận tình ly hôn trọn gói tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Dịch vụ ly hôn nhanh trọn gói tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Dịch vụ luật sư bào chữa tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Tìm luật sư bào chữa án hình sự giỏi tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Thuê luật sư hình sự giỏi tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Dịch vụ luật sư bào chữa án hình sự tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Tìm luật sư bào chữa giỏi tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi uy tín tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Thuê luật sư hình sự tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư tư vấn bào chữa bảo vệ bị can bị cáo tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư giỏi chuyên về hình sự tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư hình sự giỏi uy tín tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Tìm luật sư giỏi uy tín tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư tư vấn soạn đơn khởi kiện kiện tại thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng

Luật sư giỏi chuyên về hình sự tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Luật sư hình sự giỏi uy tín tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Tìm luật sư giỏi uy tín tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng

Văn phòng luật sư hình sự giỏi tại huyện Trần Đề tỉnh Sóc Trăng

-Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại tại thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng;

-Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hang tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

-Tư vấn soạn thảo đơn khiếu nại, hồ sơ khiếu nại tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

-Đại diện Khách hàng nộp Đơn khiếu nại tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

-Các yêu cầu khác liên quan đến thủ tục khiếu nại tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng;

Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật làm đơn kiên, khiếu nại, tố cáo tại thành phố Sóc Trăng, thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, huyện Châu Thành, huyện Cù Lao Dung, huyện Kế Sách, huyện Long Phú, huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thanh Trị, huyện Trần Đề hãy nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi

Điện thoại: Luật sư Phạm Ngọc Trang: 0901.258.509

Email: luatsuphamngoctrang@gmail.com

Website: luatsumiennam.vn

 

 

Dịch vụ liên quan
icon zalo

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng

Tư vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, khởi kiện hành chính tại huyện Kế Sách tỉnh Tỉnh Sóc Trăng