Chào mừng Bạn đã ghé thăm website của Tôi, Bạn cần hỗ trợ gì hãy liên hệ ngay cho Tôi nhé!
Dịch vụ trích lục quyết định bản án của Tòa án tại Bình Dương

Dịch vụ trích lục quyết định của Tòa án bản án của Tòa án tại Bình Dương

Hiện này, tình trạng các bên có tranh chấp và đưa ra Tòa khởi kiện là rất phổ biến, bởi vì, cuộc sống của người dân ngày các phát triển nên thiết lập nhiều mối quan hệ xã hội và các giao dịch dân sự hay việc ký kết hợp đồng sảy ra những tình tiết không hề mong muốn dẫn đến việc các bên có tranh chấp và nhờ đến Tòa án giải quyết. Sau khi thụ lý giải quyết vụ án dân sự thì Tòa án sẽ ra bản án, quyết định về vụ việc vừa giải quyết. Bên cạnh đó thì bản án, quyết định của tòa là văn bản pháp lý quan trọng để công dân sử dụng thực hiện những thủ tục khác: Xóa án tích, căn cứ chứng minh …

Tuy nhiên vì nhiều hoàn cảnh khác nhau mà công dân bị mất, thất lạc, nhàu nát không thể sử dụng văn bản này, thì người dân cần đến Tòa án xin cấp lại bản trích lục bản án, quyết định của Tòa án. Vậy, Trích lục bản án là gì? Trích lục bản án, bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của pháp luật Tố tụng thì được quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý

-Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

2. Trích lục bản án quyết định của Tòa án là gì?

Theo như thông lệ từ trước đến nay, bản án hay quyết định của tòa là văn bản có mục đích ghi nhận phán quyết trong một vụ án hoặc một vụ việc được gửi tới các đương sự, bị can, bị cáo, bị hại… sau khi kết thúc phiên tòa. Việc ra bản án hay quyết định của Tòa án này sẽ dùng để làm căn cứ thực hiện những nghĩa vụ pháp lý phát sinh trong qúa trình tham gia tố tụng như thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thi hành án hình sự hay nghĩa vụ về dân sự;…

Không những thế pháp luật có có quy định về việc trích lục bản án và trích lục bản án được hiểu như thế nào? Do đó, theo như quy định của pháp luật tố tụng thì trích lục bản án được biết đến là trích, rút ra một phần từ một bản án rồi sao chép lại; phần nội dung của bản án đã được rút ra và sao chép lại. Hay nói theo cách hiểu khác thì trích lục bản án là một phần nội dung bản án mà toà án cấp cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của họ do có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ. Việc này được thực hiện sau khi tuyên án một thời gian theo luật định, toà án cấp cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến. vụ án hoặc đại diện hợp pháp của họ một phần nội dung bản án theo yêu cầu của họ.

Theo như quy định thì người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của họ do có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ thực hiện việc trích lục bản án nhằm giúp cho những đối tượng nói trên hiểu rõ quyển lợi và nghĩa vụ của họ sau khi toà án tuyên án để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình hoặc dùng làm căn cứ để kháng cáo.

Theo từ điển tiếng việt thì trích lục bản án là việc sao chép lại nguyên văn những nội dung cần thiết trong bản án theo đúng quy định của pháp luật. Việc sao chép có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau như viết, in, sao chụp,… Trích lục chỉ có giá trị pháp lí khi được cơ quan hay người có thẩm quyền chứng thực. Theo quy định của pháp luật, sau khi tuyên án, toà án phải cấp trích lục bản án cho người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ án hoặc đại diện hợp pháp của họ khi những người đó yêu cầu. Ngoài ra, toà án có thể cấp trích lục bản án cho các cơ quan và cá nhân khác nếu họ yêu cầu để có cơ sở giải quyết những công việc có liên quan đến vụ án.

Bản trích một số điều trong toàn văn của bản án theo yêu cầu của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án hoặc người đại diện hợp pháp của họ và người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự của vụ án. Những người này cũng có quyền yêu cầu tòa án cấp bản sao toàn văn bản án. Bị cáo, người bào chữa của bị cáo, viện kiểm sát cùng cấp được tòa án cấp bản sao toàn văn bản án. Chậm nhất 15 ngày sau khi tuyên án, tòa án phải cấp bản sao toàn văn hay trích lục toàn văn bản án cho những người đã nêu.

3. Cấp trích lục bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 269 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 quy định:

+ Trong thời gian 3 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và viện kiểm sát cùng cấp.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 315 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015:

+ Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày ra bản án, quyết định phúc thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định phúc thẩm cho Tòa án đã xét xử sơ thẩm, viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

+ Trường hợp Tòa án nhân dân cấp cao xét xử phúc thẩm thì thời hạn này có thể dài hơn, nhưng không quá 25 ngày.

Như vậy, nếu đương sự là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự thì sau khi xét xử sơ thẩm trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tuyên án, Tòa án cấp sơ thẩm phải có trách nhiệm gửi bản án, quyết định cho đương sự trong vụ án, nếu đương sự trong vụ án dân sự có kháng cáo thì sau khi xét xử phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Tòa án cấp phúc thẩm phải gửi bản án, quyết định cho đương sự trong vụ án. Trong trường sau khi được cấp lần đầu, đương sự có nhu cầu xin cấp lại bản án, quyết định thì đương sự tiến hành thủ tục trích lục tại Tòa án có thẩm quyền. Cụ thể, Tòa án nào đã giải quyết vụ án, vụ việc thì có quyền cấp trích lục bản án, quyết định của vụ án, vụ việc đó.

Điều 269. Cấp trích lục bản án; giao, gửi bản án

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phiên tòa, các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện được Tòa án cấp trích lục bản án.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tuyên án, Tòa án phải giao hoặc gửi bản án cho các đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp.

3. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng khởi kiện phải được niêm yết công khai tại trụ sở Tòa án và công bố công khai trên một trong các báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương trong ba số liên tiếp.

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước phải được Tòa án cấp sơ thẩm gửi cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về bồi thường nhà nước.

Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án có liên quan đến việc thay đổi hộ tịch của cá nhân phải được Tòa án cấp sơ thẩm thông báo bằng văn bản kèm theo trích lục bản án cho Ủy ban nhân dân nơi đã đăng ký hộ tịch của cá nhân đó theo quy định của Luật hộ tịch.

Thời hạn niêm yết, công bố, gửi bản án, thông báo quy định tại khoản này là 05 ngày làm việc, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

4. Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật của Tòa án được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có), trừ bản án, quyết định của Tòa án có chứa thông tin quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này.

4. Lệ phí cấp trích lục bản án

Theo quy định tại khoản 4 Điều 143 và Điều 150 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thì lệ phí Tòa án có nhiều loại trong đó có lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định của Tòa án. Mức lệ phí này do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định. Theo đó, tại Danh mục Lệ phí Tòa án trong Nghị quyết 326/2016/UBTVQH quy định về mức thu, miễn, giảm, thu,, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì khi cá nhân có yêu cầu cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án thì lệ phí là 1.500 đồng/trang A4.

Lưu ý: Tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm cấp bản án, quyết định lần đầu cho các đương sự trong vụ án thì Tòa án không thu lệ phí, trường hợp nếu đã nhận được bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm mà đương sự có nhu cầu xin cấp lại từ lần thứ hai trở đi thì đương sự phải làm đơn nộp tại Tòa án đã xử sơ thẩm, phúc thẩm để xin cấp lại và từ lần thứ hai trở đi khi Tòa án cấp cho đương sự bản sao bản án, quyết định thì đương sự phải có nghĩa vụ nộp lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định với mỗi trang giấy A4 là 1.500đ.

5. Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định của Tòa án

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                            Bình Dương, ngày ….tháng… năm……

 

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

                       Kính gửi: Tòa án Nhân dân …………………………………………………….

Tội tên là: ………………………….sinh năm:………giới tính:……………………………...…

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..…

Địa chỉ tạm trú:…………………………………………………………………………………….

Tôi là (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan) ………………………

trong vụ………………………………….đã được Tòa án nhân dân …………..giải quyết tại bản án, quyết định số ………/HSST ngày …….tháng……..năm………………………………

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

 

Gửi kèm theo:                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

- Bản pho to CMND                                                                       (ký tên ghi rõ họ tên)

 

 

 

Quý khách có nhu cầu trích lục quyết định bản án tại Tòa án Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Tòa án tỉnh Bình Dương hãy liên hệ với chúng tôi.

Điện thoại: Ls.Trang: 0901.258.509

Email: luatsuphamngoctrang@gmail.com
Website: luatsumiennam.vn

 

 

Dịch vụ liên quan
icon zalo

Dịch vụ Luật Sư Trọn Gói Tại Bình Dương

dịch vụ giấy phép trọn gói tại Bình Dương

công ty dịch vụ tại Bình Dương