Home / DỊCH VỤ / NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI BÌNH DƯƠNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TẠI BÌNH DƯƠNG
Thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh
Một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định Khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp quy định: “Đối với ngành, nghề mà pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan quy định phải có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi có đủ điều kiện theo quy định. Điều kiện kinh doanh là yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải thực hiện khi kinh doanh ngành, nghề cụ thể, được thể hiện bằng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác”. Về Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, Khoản 1 Điều 9 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định: “Chứng chỉ hành nghề quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Doanh nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc hiệp hội nghề nghiệp được Nhà nước ủy quyền cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định”. Về Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, Khoản 1 Điều 10 Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định: “Ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định, mức vốn pháp định cụ thể, cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về vốn pháp định, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận vốn pháp định, hồ sơ, điều kiện và cách thức xác nhận vốn pháp định áp dụng theo các quy định của pháp luật chuyên ngành”. Nhằm giúp các Nhà đầu tư biết các ngành nghề kinh doanh cần có chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định, Phòng ĐKKD tỉnh BìnhDương liệt kê một số lĩnh vực theo quy định của Pháp luật cần phải có chứng chỉ hành nghề và vốn pháp định để Quý vị tham khảo. Lưu ý: Danh sách này có thể được thay đổi (bổ sung thêm hoặc loại bớt đi) theo thời gian tùy theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
A.MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
I.Ngành, nghề mà pháp luật chỉ đòi hỏi Giám đốc (người đứng đầu cơ sở kinh doanh) phải có chứng chỉ hành nghề gồm:
Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trong trường hợp không ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ; Đ.29 NĐ 103/NĐ-CP ngày 22/9/2006)
Dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân; (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế)
Dịch vụ khám chữa bệnh y học cổ truyền tư nhân; (Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế)
 II.   Ngành, nghề mà pháp luật đòi hỏi cả Giám đốc và người khác giữ chức vụ quản lý trong công ty phải có chứng chỉ hành nghề gồm:
Dịch vụ kiểm toán – 3 CCHN; (Đ.23 NĐ 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004)
Dịch vụ kế toán – 2 CCHN; (Đ.41 NĐ 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004; Đ.2 TT 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007)
III.Ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu có chứng chỉ hành nghề của người giữ chức danh quản lý trong công ty gồm:
Dịch vụ thú y – 1 CCHN; (Điều 63 NĐ 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005)
Sản xuất, mua bán thuốc thú y; thú y thủy sản – 1 CCHN (Pháp lệnh Thú y)
Giám sát thi công xây dựng công trình – 1 CCHN (Đ.87 Luật Xây dựng)
Khảo sát xây dựng – 1 CCHN; (Đ.49 Luật Xây dựng)
Thiết kế xây dựng công trình – 1 CCHN; (Đ.56 Luật Xây dựng)
Quy hoạch xây dựng (điều 14 Luật Xây dựng)
Hành nghề dược – 1 CCHN; (Đ.14 NĐ 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ)
Dịch vụ môi giới bất động sản – 1 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS)
Dịch vụ định giá bất động sản – 2 CCHN (Đ.8 Luật KDBĐS);
Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản – 2 CCHN môi giới bất động sản (nếu có  Dịch vụ định giá bất động sản thì phải có 2 CCHN định giá bất động sản) (Đ.8 Luật KDBĐS)
Sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật – 1 CCHN; (Quyết định 91/2002/QĐ-BNN ngày 11/10/2002 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT)
Dịch vụ làm thủ tục về thuế – 2CCHN; (Điều 20 Luật Quản lý thuế)
Dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải – 1 CCHN (Quyết định 38/2005/QĐ-BGTVT).
Hoạt động xông hơi khử trùng – 1 CCHN (Đ.3 Quyết định 89/2007/QĐ-BNN ngày 1/11/2007 của Bộ NN&PTNT)
Dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp – 1 CCHN (trong trường hợp có ủy quyền) (Đ.154 Luật Sở hữu trí tuệ)

About admin

Check Also

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH QUỐC TẾ

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH QUỐC TẾ Đại Việt Phát là đơn vị …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *